Kömür ve Kok

Isınma amaçlı kömürler, sanayi kömürleri, enerji üretimi amaçlı

Gözetim

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde

Petrol ve Petrol ürünleri

Global Gözetim ve Analiz hizmetleri ham petrol ve petrol ürünleri gözetimi

Maden Metal ve Alaşımlar

Şirketimiz çeşitli madenler, maden konsantreleri, metaller, alaşımlar ve hurdalar için

Gübre ve Tarım Ürünleri

Bunların yanı sıra, şirketimiz gemi yükleme / boşaltma operasyonlarına nezaret

Laboratuvar Hizmetleri

Kömür, kok ve petrol ürünleri testleri akredite laboratuvarlarda